Què cal saber sobre l’ús del paracetamol?


  • El paracetamol serveix per calmar el dolor i abaixar la febre.
  • És un dels medicaments més segurs, però també té algun efecte secundari. Per això és important no excedir la dosi màxima.
  • La dosi màxima de paracetamol per a un adult és de 4 grams al dia repartits en diferents preses, encara que el més usual és prendre 650 mg cada 6 o 8 hores.
  • Si pren altres medicaments, consulti al metge o al farmacèutic per si el paracetamol pot interaccionar-hi.
  • No ha de prendre paracetamol si és al·lèrgic al paracetamol o si té una malaltia que afecta el fetge.
  • El paracetamol és compatible amb l’embaràs i la lactància, però sempre amb prudència i coneixement del seu metge.
  • Es recomana no prendre alcohol mentre duri el tractament amb paracetamol.
Comparteix :
Més consells de salut